Vernieuwing N737 - Strukton Civiel

Strukton Civiel verwerkte vijf nominaties in de vernieuwde N737, in Twente. Tegenwoordig ook wel bekend als De Innovatieroute. Deze innovaties sluiten aan op het MOTIS concept, dat staat voor Modulair Traffic & Infra Solution. 

Naast diverse duurzame innovaties, heeft Strukton met haar MOTIS concept  drie innovatieve digitale diensten ontwikkeld waarmee de N737 zorgt voor een betere doorstroming en een veiligere weg:

  • De adaptive crossing: bepaalt met behulp van slimme detectietechnieken en software de actuele verkeersstromen. Software berekent vervolgens de optimale verkeerssituatie en doorstroming. 
  • Connected passeerhaven: Dit systeem detecteert, bepaalt de snelheid en telt het overige wegverkeer achter het langzame werkverkeer. Bij vier of meer auto's treedt het systeem in werking en wordt het langzame voertuig met een signaleringsbord geadviseerd uit te wijken naar de passeerhaven.
  • Zichtbaar veilig: Op afstand bedienbare verlichting past in de lichtintensiteit zich aan op het weer en voorbijgangers. Een toekomstbestendige weg is een weg die continue in beweging is. Daarom stopt het project ook niet met de oplevering van de innovaties. Provincie, Strukton en partners werken samen om de N737 de komende jaren verder in te zetten als living lab voor nieuwe innovaties.