Wil je weten wie er wint? Dit jaar kan jij deze bijzonder middag meemaken!

 
 
 
 

 

!MPULS Verduurzaming stadhuis Eindhoven

 

Onder de noemer 'Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen' worden de komende tien jaar zeven panden verduurzaamd voor de gemeente Eindhoven. Voor de zomervakantie heeft !MPULS de renovatie en verduurzaming van het stadhuis voor de gemeente Eindhoven opgeleverd. Voor deze verduurzamingsopgave werken !MPULS en de gemeente Eindhoven samen in een alliantie-organisatie waarmee de oude principes van opdrachtgever en opdrachtnemer ter zijde worden geschoven en waar het vertrouwen van en naar elkaar de basis vormt van de samenwerking. De verduurzaming van het Stadhuis bestaat uit de renovatie en verduurzaming van de stadhuistoren en het stadhuis 'laag'. 

!MPULS bedenkt, ontwerpt, voert uit en exploiteert. Kenmerkend is dat zij voor de exploitatiefase een diverse hoeveelheid KPI's hebben opgesteld waar ze tijdens het bedenken en ontwerpen al rekening mee hebben gehouden. De verduurzamingsthema's zijn o.a. het verbeteren van de leefbaarheid en de gezondheid, 50% energieneutraliteit in gemeentelijke gebouwen en fors hergebruik van sloopmateriaal: 95%. 

 

 

Integraal Kindcentrum Magenta

In opdracht van de gemeente Hof van Twente en onder projectbegeleiding van bureau Climate Neutral Building (CNB) is door het consortium Klaassengroep (bestaande uit de KlaassenGroep, RoosRos architecten, Rouweler installatietechniek en Qbuz constructietechniek) het nieuwe , zeer duurzame, voor een aanzienlijk deel, circulaire en energie-neutrale IKC Magenta in Delden ontworpen en gebouwd. 

In het nieuwe integrale Kindcentrum zijn een basisschool, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang gehuisvest. Daarnaast biedt het ruimte voor wijk- en welzijnsvoorzieningen en is er het consultatiebureau gevestigd. 

De opdracht is verkregen middels het eerste Europese Innovatiepartnerschap, een nieuwe vorm van aanbesteden waarbij, voor en tijdens de ontwerp en uitvoeringsfase gezamenlijk is gezocht naar nieuwe duurzame innovaties en het toepassen van duurzame en circulaire materialen. 

 

 

Tijdelijk onderwijsgebouw Amsterdam International School

De gemeente Amsterdam wil voor de Amsterdam International Community School (AICS) een tweede locatie realiseren (South East). Hiervoor is een gedeelte van het gebouw "Het Zandkasteel"(oud-hoofdkantoor ING) aangekocht. De doelstelling is dat dit gebouw eind 2023 de ruimte biedt aan ca. 1.500 leerlingen voor primair-en voorgezet internationaal onderwijs. Totdat deze nieuwbouw gerealiseerd is, is er behoefte aan tijdelijke huisvesting in Amsterdam Zuidoost.

De tijdelijke huisvesting van AICS is ca. 5.500m2 groot (bvo) en biedt ruimte aan ca. 550 leerlingen. Het gebouw is demontabel om (eventueel in andere vorm) elders weer in elkaar te zetten. Dit gebouw kan ca. 20 jaar ingezet worden voor onderwijs of andere maatschappelijke doeleinden.