Ben jij of ken jij een bouwvrouw die het verschil in de sector maakt? Meld jezelf of haar aan.   
Let op: we nemen alleen aanmeldingen in behandeling die aan de criteria voldoen. Bekijk de criteria hier

Onderstaande gegevens zo volledig mogelijk invullen. Cobouw kan deze informatie gebruiken bij de samenstelling van de Bouwvrouwen50-lijst

 

Gegevens inschrijver: 

Gegevens bouwvrouw:

We vragen nadrukkelijk om kort en bondig per onderwerp te omschrijven wat de persoonlijke bijdrage is geweest; bijvoorbeeld projecten, procesoptimalisatie, diensten- en/of productintroducties in de periode 2020-2021. Neem hierin mee wie of wat de inspiratie vormde, wat de visie hierbij was en wat concreet de impact is geweest. (max. 200 woorden per deelgebied). Minimaal 2 deelgebieden dienen gevuld te worden: veiligheid, duurzaamheid, diversiteit, digitalisering en innovatie.

Per organisatie kunnen onbeperkt vrouwen worden aangemeld. In de uiteindelijke Cobouw Bouwvrouwen50 zullen maximaal 3 vrouwen per bedrijf worden opgenomen. Voormalige winnaressen van de Cobouw Bouwvrouw Award worden niet opgenomen in de lijst.

*Cobouw kan deze informatie gebruiken bij de publicatie van de Bouwvrouwen50-lijst. 

Bouwvrouw is op de hoogte van de aanmelding en geeft hierbij toestemming dat haar foto en naam gepubliceerd worden op cobouw.nl en cobouwawards.nl.
Dit als inspiratie voor anderen om hetzelfde te doen. *