Infra Award


Heb jij een infraproject dat in de schijnwerpers gezet mag worden omdat het veel betekent voor de infrastructuur van nu én in de toekomst, en daarom een inspiratie kan zijn voor de sector? Zend het dan in voor de Cobouw Infra Award!

RANDVOORWAARDEN
Een Nederlands infraproject dat tussen 1 januari 2022 en 1 september 2023 is gerealiseerd en opgeleverd en zich aantoonbaar in de praktijk heeft bewezen. Het mag een project zijn over de hele breedte van infrastructurele werken, die binnen de categorieën aanleg, vernieuwing, vervanging en renovatie valt. Ook opgeleverde projecten binnen een lopend programma tellen mee. Tenslotte: de grootte van het project is niet bepalend. Alle projecten zijn welkom, van klein tot groot. We moedigen aan om de inschrijving samen met de opdrachtgever te doen.

Criteria:

Het project:

 • Draagt bij aan de uitvoerbaarheid van de landelijke aanleg- en V&R (vervangings- en renovatie) opgave
 • Zet stevig in op levensduurverlenging en toekomstbestendigheid van infrastructuur
 • Nodigt met een slim ontwerp en/of innovatieve uitvoeringsmethode uit tot brede navolging in de sector
 • Is aantoonbaar duurzaam en er is efficiënt omgegaan met schaarse middelen in de sector
 • Is door constructieve samenwerking met opdrachtgever(s) en/of andere betrokken partijen tot stand gekomen

  Geen hard criterium maar wel een pré:
 • Heeft erin geresulteerd dat zowel opdrachtgever en opdrachtnemer aantoonbaar tevreden zijn met het behaalde resultaat binnen de beschikbare budgetten en planning.

Let op: we nemen alleen aanmeldingen in behandeling die aan de criteria voldoen.​​​

Aanmelden voor Infra Award 2023 is niet meer mogelijk.
Het is nu aan de jury om de nominaties bekend te maken.
Op dinsdag 21 november maken we de winnaars bekend.

 

Planning:

 • Vanaf de start: de redactie publiceert de inzendingen op Cobouw.nl
 • 8 september 2023: deadline voor inzendingen
 • 15 september 2023: de onafhankelijke jury kiest de vijf nominaties
 • 28 september 2023: jurybijeenkomst met de vijf genomineerden
 • 4 oktober 2023: bekendmaking laatste 3 nominaties op de website van Cobouw
 • 21 november 2023: bekendmaking winnaar tijdens de feestelijke Cobouw Award uitreiking bij AFAS Leusden

 

 

 

  Een initiatief van Cobouw