ADAPT Asfalt

 

BAM infra heeft met ADAPT Asfalt een applicatie ontwikkeld waarmee wegeninspecties vergaand geautomatiseerd worden. Een meetauto uitgerust met een LIDAR scanner rijdt de weg af en vergaart alle data over de staat van het asfalt. Aan de hand daarvan kan met algoritmes tot op de centimeter nauwkeurig worden vastgesteld hoe de weg er bij ligt. Intelligente technologie die via dashboards ontsloten wordt en slim onderhoud mogelijk maakt

CEMS – CRUX Engineering

   

CEMS – CRUX Engineering introduceert met PileCore en VibraCore twee cloud-based tools. PileCore dimensioneert automatisch paalfunderingen en VibraCore voorspelt of trillingen door het heien van palen of intrillen van damwand tot schade kan leiden. De rekenharten (cores) zijn een mogelijke gamechanger. Het model van de Cores, die beschikbaar zijn via een API, leidt ertoe dat het “urenfabriek model” van adviesbureaus onder druk komt te staan. De rol van de ingenieur zal veranderen en de waarde en kwaliteit van het geleverde product of dienst zal bepalend worden.

TerraScope

   

TerraScope is een modern, toegankelijk platform voor beheersing en ondersteuning van ruimtelijke ontwikkeling. Het platform bevat een bibliotheek met duizenden relevante datalagen, landelijk én lokaal. Data die vooral voor projecten in de energie- en infrasector belangrijk zijn. De kracht van Terrascope is dat deze data voor de gebruiker eenvoudig doorzoekbaar en bruikbaar zijn. Met een paar kliks zijn alle mogelijke toegankelijke data aangaande bodemaspecten te verzamelen om deze vervolgens risico-gestuurd met zicht op alle mogelijke raakvlakken te ontsluiten.